phoneTEL: +48 (61) 442 34 28

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
SUSZONE WARZYWA

JAKOŚĆ

Suszarnicza Spółka OGRODNIK S.A. wypracowała własną filozofię zarządzania, która pozwoliła na optymalne dostosowywanie się do zmiennych warunków funkcjonowania na rynku. Podstawowe zasady tej filozofii kładą nacisk na permanentny proces samodoskonalenia Organizacji dynamicznie dostosowującej się do oczekiwań rynku, i reagującej na sygnały pochodzące z jej wnętrza.

JAKOŚĆ PRODUKTU

Sukces osiągnięty na rynkach krajowych i zagranicznych zawdzięczamy głównie wysokiej jakości produktów, do której przywiązujemy największą uwagę. Stały nadzór nad procesami produkcji, kontrolowanie surowców i wyrobów gotowych to priorytetowe zadania dla naszego laboratorium, które stoi na straży utrzymywania określonych standardów jakościowych.

W pracowniach fizykochemicznej i mikrobiologicznej wyposażonych w nowoczesny sprzęt dokonujemy określonych w normach jakościowych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Bieżące, systematyczne analizy na każdym etapie produkcji dają pewność, że produkowane partie suszu spełniają wymogi prawa żywnościowego w Polsce i standardy Unii Europejskiej.

Działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu ugruntowały zaufanie odbiorców w kraju i zagranicą.

CERTYFIKATY I NAGRODY

Stałym dążeniem i naszym celem jest zapewnienie Klientom bezpiecznych produktów na wymagającym i oczekiwanym przez nich poziomie jakości, a przede wszystkim zgodnych z obowiązującym prawem, standardami i umowami.

Funkcjonujący System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności zapewnia spójność realizowanych celów z wymaganiami normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, “Codex Alimentarius” i Globalnego Standardu BRC.

Certyfikaty:

Złoty Medal Krajowej Wystawy Ogrodniczej za produkcję suszu warzywnego przyznany na Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego w Poznaniu w październiku 2003r.