phoneTEL: +48 (61) 442 34 28

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
SUSZONE WARZYWA

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Aby zmniejszyć ciężar kładziony na człowieka oraz środowisko Suszarnicza Spółka OGRODNIK S.A. przystąpiła w roku 2008 do projektu Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa. Uprawa, zbiory i produkcja są prowadzone zgodnie z sezonowym kalendarzem. Krótki dystans między polem a fabryką, ograniczone zużycie nawozów jak również środków ochrony roślin prowadzą do minimalizacji obciążeń ekologicznych. Ciągłe monitorowanie stanu gleby oraz wód gruntowych w połączeniu z wtórnym wykorzystaniem odpadów organicznych pomagają w utrzymaniu ekosystemu. Kontrakty na dostawy surowców, szkolenia farmerów oraz fachowa pomoc agronomów wzmacniają wzajemne relacje, przyczyniając się tym samym do lepszego zrozumienia i wdrażania przyjętej filozofii. 
 

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ROLNICTWA
 

 1. ŻYZNOŚĆ GLEBY

  Gleba jest fundamentalnym elementem systemu uprawy ziemi, a bogate ekosystemy gleby przyczyniają się do wydajności plonów oraz inwentarza. Zrównoważone działania mogą zwiększyć korzystne działanie składników ekosystemu gleby.

 2. STRATY GLEBOWE

  Gleba zerodowana przez wodę i wiatr może stracić zarówno strukturę jak i oraz właściwości organiczne, zmniejszając tym samym walory systemu rolnego. Działania zrównoważone mogą zmniejszyć erozję gleby.

 3. SKŁADNIKI ODŻYWCZE

  Plony oraz inwentarz potrzebują równowagi składników odżywczych. Niektóre z nich mogą zostać stworzone lokalnie a niektóre muszą zostać zaimportowane. Składniki odżywcze mogą zostać utracone poprzez zasiewy, erozję oraz emisję do atmosfery. Działania zrównoważone mogą wspomagać lokalnie produkowane składniki odżywcze oraz pomagać w ograniczaniu strat.

 4. KONTROLA SZKODNIKÓW

  W momencie kiedy pestycydy zostają zastosowane w plonach lub inwentarzu, mała ale jednak znacząca proporcja może przedostać się do wody i powietrza lub zostać odłożona w żywności, wpływając na ekosystem oraz zdrowie człowieka. Działania zrównoważone mogą zastąpić naturalną kontrolę niektórych pestycydów, zmniejszając zależność od substancji syntetycznych.

 5. BIORÓŻNORODNOŚĆ

  Rolnictwo ukształtowało większość ekosystemów na świecie, a bioróżnorodność może zostać poprawiona lub zredukowana poprzez działania rolne. Niekiedy działania w zakresie biodywersyfikacji są wysoce korzystne dla rolnictwa. Zróżnicowane działania mogą poprawić bioróżnorodność poprzez „zazielenienie środka” pól jak również „zazielenienie krawędzi” pól.

 6. ŁAŃCUCH WARTOŚCI

  Łańcuch wartości to termin określający łączną sumę czynności dodających wartości produktowi, które w następnej kolejności prowadzą do umieszczenia produktu na rynku. Dla produktów żywnościowych ekonomika gospodarstw jest integralną częścią łańcucha wartości. Farmerzy powinni stworzyć dokładny zakres czynników, które wpływają na ekonomię ich gospodarstw oraz wartość nieekonomiczną jaką one produkują. Działania zrównoważone powinny być w stanie podtrzymać lub poprawić ekonomikę gospodarstw oraz dodać do wartości naturalnych oraz ekosystemu wartości usługowe.

 7. ENERGIA

  Pomimo, że energia słoneczna jest fundamentalnym wkładem dla rolnictwa, równowaga energii systemów rolniczych zależy od dodatkowej energii dostarczanej ze źródeł nieodnawialnych w celu zasilenia maszyn rolniczych. Działania zrównoważone mogą poprawić równowagę energii i zapewnić, że zostanie ona pozytywna – zużycie energii jest większe niż przychód.

 8. WODA

  Niektóre systemy rolnicze wykorzystują wodę do nawadniania, niektóre zanieczyszczają lub skażają wody gruntowe lub powierzchniowe pestycydami, składnikami odżywczymi lub glebą. Działania zrównoważone mogą uczynić zaplanowany użytek z wkładów oraz ograniczyć szkody.

 9. KAPITAŁ LUDZKI

  Wyzwanie stosowania naturalnych źródeł w sposób zrównoważony jest zasadniczo wyzwaniem społecznym. Wymaga zbiorowych działań, dzielenia się nową wiedzą i ciągłym wprowadzaniem innowacji. Działania dot. zrównoważonego rolnictwa mogą poprawić zarówno społeczny jaki i ludzki kapitał w celu zapewnienia normalnej wydajności. Główna odpowiedzialność za to powinna pozostać na społeczności lokalnej, prowadząc do realistycznych i zaskarżalnych celów.

 10. LOKALNA GOSPODARKA

  Wkłady rolne (dobra, praca, usługi) mogą być czerpane z wielu miejsc, jednak kiedy pochodzą one z lokalnej gospodarki, wydatki pomagają utrzymać lokalny biznes oraz inwentarz. Zrównoważone działania rolnictwa mogą pomóc w najlepszym wykorzystaniu lokalnych i dostępnych źródeł w celu zwiększenia wydajności.

 11. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

  Systemy gospodarki inwentarzowej stają się coraz bardziej wyspecjalizowane i dlatego w następstwie zwierzęta pozbywane są naturalnego środowiska gdzie ewoluowali ich przodkowie. Traktowanie zwierząt w tymczasowo sztucznym środowisku staje się jednym z głównych etycznych problemów. Należy zatroszczyć się aby zwierzęta żyły w zgodzie z własnym środowiskiem.